A schengeni (rövidtávú, ún. C-típusú) vízumkérelmek beadására csak az alábbi meghatározott esetekben van lehetőség:

 • hallgatói vagy a tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, ha ezt az oktatási intézmény által kiállított igazolás tanúsítja;
 • családi eseményeken (házasságkötés, keresztelő, temetés) részvétel;
 • hozzátartozó gondozása, ápolása;
 • a magyarországi bírósági vagy hatósági eljáráshoz kapcsolódó, magyar bíróság vagy hatóság által kiállított okirattal igazolt eljárási cselekményen történő részvétel;
 • olyan üzleti célú tevékenység vagy egyéb munkavégzés, amelyek indokoltságát központi kormányzati igazgatási szerv, önálló szabályozó szerv vagy autonóm államigazgatási szerv meghívólevelével igazolja;
 • az egészségügyi intézmény beutalójával vagy más megfelelő igazolással egészségügyi ellátás igénybe vétele;
 • fuvarfeladat kiindulópontjára (munkavégzés megkezdésének helyszínére) történő eljutás vagy az ilyen munkavégzést követően személyforgalomban történő hazatérés, ha ezt a munkáltató által kiállított igazolás tanúsítja;
 • a kiemelt jelentőségű, nemzetközi vonatkozású sport-, kulturális, illetve egyházi rendezvényen történő részvétel.
 • teherforgalomban részt vevő járművel szállítás céljára fuvarozók által benyújtott kérelmek (ún. sofőrvízumok) akkor, ha a kérelmező rendelkezik hosszabb érvényességű (legalább egyéves), többszöri belépésre jogosító Magyarország által kiállított vízummal, amelynek érvényessége a közeljövőben lejárna (és szabályosan használta fel), vagy legfeljebb két hónapon belül járt le és felhasználása szabályos volt – külön kiemeljük, hogy olyan fuvarozói kérelmek, ahol még nem volt schengeni vízum, vagy más tagállam által kiadott vízumelőzménnyel rendelkezik a kérelmező semmilyen indokkal, még kivételesen sem vehetők át;
 • kiemelt nemzetgazdasági érdekből történő beutazások, beleértve ebbe a magyarországi gazdasági infrastruktúra, gépek, szerelősorok összeállításához, üzemeltetéséhez, karbantartásához szükséges személyzet vízumkérelmeit is;
 • válságkezeléssel összefüggő feladatokkal, az egészségügyi veszélyhelyzet elhárításával és alapvető fontosságú szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos beutazások esetében (ebbe beletartoznak orvosi-egészségügyi szakszemélyzet vagy kutatók is);
 • tranzit célú beutazásokra irányuló kérelmek (Magyarországon keresztül hazajutni kívánó, vízumkötelezett harmadik országbeli állampolgárok);
 • EGT-állampolgár családtagja által benyújtott kérelmek;
 • egyedi, különös okból méltányolható célú beutazásokra vonatkozó kérelmek (haláleset, családon belüli betegség, egyéb vis maior), amihez minden esetben a Külgazdasági és Külügyminisztérium előzetes jóváhagyása szükséges;

A Schengen-vízum esetleges megléte mellett további feltétele a Magyarországra történő belépésnek az illetékes – a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren történő határátlépés esetén a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság – rendőri szerv engedélye, mely beszerezhető online, Ügyfélkapun keresztül.