Magyar-vietnámi gazdasági kapcsolatok

Vietnám fontos, hagyományos kereskedelmi partnerünk a délkelet-ázsiai térségben. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a világ országait tekintve Vietnám 2016-ban Magyarország 53. kereskedelmi partnere volt (2015-ben az 59.), részaránya a teljes magyar külkereskedelemben 0,1%-ot (2015-ben 0,07%) tett ki.

A kétoldalú áruforgalom 2016-ban mintegy 40%-kal 200 millió dollárra emelkedett az előző évhez képest. A magyar export 13%-kal, az import 64 %-kal nőtt, értéke 76 millió dollárt, illetve 124 millió dollárt ért el. Külkereskedelmi mérlegünk 48 millió dollár hiányt mutatott.

2016-ban Magyarország 3 legfőbb export terméke a gyógyszer és gyógyszerészeti termék, a közúti jármű és a különféle feldolgozott termék, míg a 3 legfontosabb import terméke a híradástechnikai készülék, a villamos gép, készülék és műszer, illetve a közúti járművek voltak.

2017 első két hónapjában exportunk 30%-kal 10,1 millió dollárra, míg importunk 128,7%-kal 37,8 millió dollárra nőtt 2016 azonos időszakához képest. A teljes áruforgalom 97%-os bővülést követően 47,9 millió dollárt tett ki. Külkereskedelmi hiányunk ezen időszak alatt 27,6 millió dollárt volt.

A kereskedelmi kapcsolataink bővítésének perspektivikus területei: élelmiszeripar, mezőgazdasági termékek és technológiák, vízgazdálkodás, gyógyszerek, orvosi eszközök, információ- és kommunikációs technológia, környezetvédelem, megújuló energia, különféle gépek és berendezések.

A befektetői kapcsolataink jelenlegi szintje elmarad a lehetőségektől, amit elsősorban a KKV-k közti vegyesvállalati együttműködés erősítése, korszerű technológiák átadása révén lehetne elmélyíteni. Szívesen látjuk a vietnámi befektetőket is Magyarországon az EU üzleteik hídfőállásaként, kihasználva a kedvező magyar befektetési környezetet és földrajzi elhelyezkedést.

Magyarország elkötelezett a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztése iránt, melynek egyik fontos eleme a Vietnám számára nyújtott 500 M EUR összegű kötött segélyhitel-keret egyebek közt az egészségügy, ICT, oktatás, mezőgazdaság és vízgazdálkodás területén megvalósítandó projektekhez. Korábbi kötött segélyhitel megállapodások alapján mára sikeresen befejeződött a Quang Binh-i víztisztító projekt, illetve a Hai Phong-i informatikai projekt megvalósítása.

Egyezményes kapcsolataink keretében rendelkezünk minden olyan fontos kétoldalú megállapodással, mely a gazdasági kapcsolataink kiegyensúlyozott fejlődéséhez szükséges. A 2004-ben megkötött Gazdasági Együttműködési megállapodás alapján Gazdasági Vegyes Bizottság jött létre, mely legutolsó ülését 2017. márciusában tartotta Budapesten.

Az államközi kapcsolataink mellett jól fejlődnek az intézmények, illetve szakmai és üzleti szervezetek közötti kapcsolatok is.