A magyarországi tanulmányaikat szeptemberben folytató vagy megkezdő diákoknak javasoljuk, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a Tempus Közalapítvány és a Stipendium Hungaricum program honlapját, ahonnan értesülhetnek az őket érintő rendelkezésekről, változásokról.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a legutóbbi jogszabályváltozások eredményeként Vietnámot a magyar kormány a járványügyi helyzet súlyossága szerint a „piros jelzésű országok” kategóriájába sorolta. Ez alapján a Magyarországra belépni szándékozó vietnámi állampolgárok a magyar Rendőrség előzetes méltányossági belépési engedélyét kell beszerezzék, kivéve, ha érvényes tartózkodási engedéllyel, vagy D-típusú vízummal rendelkeznek. (A tanulmányaikat az idei évben folytató, vagy megkezdő SH ösztöndíjasok esetében tehát nem szükséges előzetes rendőrségi engedély beszerzése, amely körülményről az illetékes magyar külképviselet támogató igazolást ad ki az ügyfél részére.) Magyarországra történő belépést követően egészségügyi vizsgálat, valamint kötelező 14 napos karantén kerül elrendelésre. Utóbbi alól kizárólag akkor mentesülhet, ha a Magyarországra történő belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat - SARS-CoV-2 teszt - eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható. A vizsgálat Hanoiban és Ho Si Minh-városban egyaránt a Francia Kórházban végezhető el.

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy már lehetőség van az online beiratkozásra is a hazai felsőoktatási intézmények képzéseire. Javasoljuk, hogy az ösztöndíjasok lépjenek kapcsolatba egyetemükkel annak tisztázása érdekében, hogy az adott egyetem milyen rendszerben fogja lebonyolítani az online beiratkozást, illetve, hogy az általuk kiválasztott szakon milyen keretek között indul ősszel az oktatás (online, kontakt vagy vegyes). Az SH szabályzat alapján a halasztás mellett is dönthetnek, a szabályzatban meghatározott feltételekkel. Ezt azonban utolsó lehetőségként válasszák. Javasoljuk továbbá, hogy minden nyertes ösztöndíjas – a pillanatnyi bizonytalanságoktól függetlenül – fogadja el a megadott határidőig az ösztöndíjat, töltse fel a hiánypótlás keretében a releváns dokumentumokat, és – ahol erre adott a lehetőség – kezdje meg a vízummal kapcsolatos ügyintézést.