Magyarország Hanoi Nagykövetsége konzuli hivatalának szolgáltatásai az alábbiak szerint válnak újra elérhetővé:

2020. május 18-tól:

 • útlevél és elektronikus személyazonosító igazolvány kérelmek – korlátozottan
  • azon állampolgárok esetében kerülhet sor útlevél vagy elektronikus személyazonosító igazolvány iránti kérelem átvételére, akiknek legfeljebb 3 hónapon belül lejárt, illetve legfeljebb egy hónapon belül le fog járni az úti okmánya
  • gyermekek kérelmei
 • anyakönyvi ügyek:
  1. gyermek születésének hazai anyakönyvezése, úti okmány igénylése
  2. házassági anyakönyvezési kérelem csak gyermek születésének anyakönyvezéséhez kapcsolódó kérelemmel együtt vehető át, önálló kérelemként nem
  3. haláleset hazai anyakönyvezése
 • diplomáciai felülhitelesítés
 • másolat/fordítás hitelesítése
 • aláírás hitelesítése – csak kivételesen indokolt esetben, amennyiben a hitelesítés elmaradása az ügyfélnek jelentős joghátrányt okozna (ennek bizonyítása minden esetben az ügyfelet terheli)
 • erkölcsi bizonyítvány igénylése
 • családi állapot igazolása
 • anyakönyvi okirat kiállítása
 • vízumkérelem:
  • a schengeni (rövidtávú, ún. C-típusú) vízumkérelmek beadására csak az alábbi meghatározott esetekben van lehetőség:
   • a hallgatói vagy a tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, ha ezt az oktatási intézmény által kiállított igazolás tanúsítja;
   • a családi eseményeken (házasságkötés, keresztelő, temetés) részvétel;
   • hozzátartozó gondozása, ápolása;
   • a magyarországi bírósági vagy hatósági eljáráshoz kapcsolódó, magyar bíróság vagy hatóság által kiállított okirattal igazolt eljárási cselekményen történő részvétel;
   • olyan üzleti célú tevékenység vagy egyéb munkavégzés, amelyek indokoltságát központi kormányzati igazgatási szerv, önálló szabályozó szerv vagy autonóm államigazgatási szerv meghívólevelével igazolja;
   • az egészségügyi intézmény beutalójával vagy más megfelelő igazolással egészségügyi ellátás igénybe vétele;
   • a fuvarfeladat kiindulópontjára (munkavégzés megkezdésének helyszínére) történő eljutás vagy az ilyen munkavégzést követően személyforgalomban történő hazatérés, ha ezt a munkáltató által kiállított igazolás tanúsítja;
   • a kiemelt jelentőségű, nemzetközi vonatkozású sport-, kulturális, illetve egyházi rendezvényen történő részvétel.
   • teherforgalomban részt vevő járművel szállítás céljára fuvarozók által benyújtott kérelmek (ún. sofőrvízumok) akkor, ha a kérelmező rendelkezik hosszabb érvényességű (legalább egyéves), többszöri belépésre jogosító Magyarország által kiállított vízummal, amelynek érvényessége a közeljövőben lejárna (és szabályosan használta fel), vagy legfeljebb két hónapon belül járt le és felhasználása szabályos volt – külön kiemeljük, hogy olyan fuvarozói kérelmek, ahol még nem volt schengeni vízum, vagy más tagállam által kiadott vízumelőzménnyel rendelkezik a kérelmező semmilyen indokkal, még kivételesen sem vehetők át;
   • kiemelt nemzetgazdasági érdekből történő beutazások, beleértve ebbe a magyarországi gazdasági infrastruktúra, gépek, szerelősorok összeállításához, üzemeltetéséhez, karbantartásához szükséges személyzet vízumkérelmeit is;
   • válságkezeléssel összefüggő feladatokkal, az egészségügyi veszélyhelyzet elhárításával és alapvető fontosságú szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos beutazások esetében (ebbe beletartoznak orvosi-egészségügyi szakszemélyzet vagy kutatók is);
   • tranzit célú beutazásokra irányuló kérelmek (Magyarországon keresztül hazajutni kívánó, vízumkötelezett harmadik országbeli állampolgárok);
   • EGT-állampolgár családtagja által benyújtott kérelmek;
   • egyedi, különös okból méltányolható célú beutazásokra vonatkozó kérelmek (haláleset, családon belüli betegség, egyéb vis maior), amihez minden esetben a Külgazdasági és Külügyminisztérium előzetes jóváhagyása szükséges;

A Szlovénia és Lettország nevében történő vízumkiadás továbbra is szünetel.  

2020. június 2-tól:

 • útlevél és személyi igazolvány kérelmek azoknak, akik csak magyar állampolgársággal rendelkeznek;
 • házasság hazai anyakönyvezésére vonatkozó kérelmek.

2020. június 15-től:

 • 90 napot meghaladó tartózkodásra jogosító ún. D-típusú vízum és tartózkodási engedély iránti vízumkérelmek benyújtása az általános ügyviteli szabályok szerint, amelynek változatlanul előfeltétele az – e-mail útján történő – időpontfoglalás. (Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2020. június 15-e utáni időszakra a Konzuli Hivatal által befogadott és visszaigazolt időpontfoglalások változatlanul érvényesek, ezek ismételt megerősítése az ügyfelek részéről nem szükséges.)
 • hitelesítések (aláíráshitelesítések korlátozás nélkül, kivéve életbenléti igazolások);
 • okirat beszerzések Magyarországról

2020. június 26-tól:

 • állampolgársági ügyek (EHON és egyéb állampolgársági kérelmek átvétele).

2020. július 15-től:

 • valamennyi konzuli szolgáltatás (kivéve életbenléti igazolások).

A Magyarországra történő beutazási feltételekről további részletes információt erre linkre kattintva talál. Külön felhívjuk a figyelmet, hogy – a legutóbbi jogszabályváltozások eredményeként – magyar állampolgár és EGT állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja – érvényes útiokmány és vízum birtokában – külön rendőrségi engedély nélkül beutazhat Magyarország területére. Ebben az esetben – a hatóság felhívására – kizárólag a családtagi jogállás igazolása szükséges. 2020. július 4-től ugyancsak külön rendőrségi engedély nélkül léphet be Magyarország területére az a külföldi személy, aki rendelkezik az idegenrendészeti hatóság valamely jogcímen 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyével, és az erről szóló okmányt belépéskor bemutatja. (A tartózkodási engedély átvételére jogosító ún. D-típusú vízum – a jelenlegi rendelkezések értelmében – nem biztosít felmentést a rendőrség engedély előzetes megszerzése alól.)


Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy külföldről érkező nem magyar állampolgárok Magyarország területére – bizonyos kivételtől eltekintve - továbbra sem léphetnek be. Az általános beutazási tilalommal érintett személyek esetében továbbra is fennmarad a kérelem alapján történő beutazás lehetősége. A kérelemről a tervezett belépés helye szerint illetékes helyi rendőri szerv, illetve a Liszt Ferenc repülőtérre történő érkezés esetén a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitánysága dönt. A kérelem benyújtására a cégkapun, illetve ügyfélkapun keresztül, vagy – az esetek döntő részében – a rendőrség internetes honlapján elérhető intelligens űrlap kitöltésével és beküldésével itt van lehetőség.

A Magyarországra történő beutazási feltételekről további részletes információt erre linkre kattintva talál

A fent felsorolt szolgáltatások mindegyike előzetes időpontfoglaláshoz kötött, időpontot a consulate.hoi@mfa.gov.hu e-mail címen foglalhatnak.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az ügyfélfogadó térbe csak az ügyintézésben közvetlenül érintett ügyfelek léphetnek be, a várakozó térben az ügyfelek között legalább 1,5 méteres távolságot szükséges tartani, valamint maszk viselése kötelező a konzuli hivatal területén.