A Tempus Közalapítványtól 2020. szeptember 15-én kapott legfrissebb információk alapján felhívjuk a Stipendium Hungaricum 2020/2021. évi programjában ösztöndíjat nyert hallgatók figyelmét, hogy az elnyert ösztöndíjra való jogosultság kezdete a Magyarországra történő beutazás időpontja.

Amennyiben a kedvezményezett személy az őszi szemesztert online képzési formában, származási országában már megkezdte, mind addig amíg be nem utazik Magyarország területére, nem jogosult az ösztöndíjra. A magyarországi beutazás és a személyes jelenlét melletti képzéshez való csatlakozás feltétele a fogadó intézmény írásos nyilatkozata (levél, vagy e-mail), amelyben a diák számára biztosítja a csatlakozás lehetőségét. Ezt a nyilatkozatot abban az esetben is kérjük bemutatni Magyarország illetékes külképviseletének konzuli hivatalában, ha korábban a D-vízum és az utazást támogató kísérőlevél kiadására már sor került.

Amennyiben az ösztöndíjas személyes jelenlét melletti képzésen történő részvétel céljából már beutazott Magyarországra, s ezt követően – az aktuális járványügyi helyzet miatt meghozott korlátozó intézkedések következményeként – a fogadó intézmény online képzési formára áll át, ez a lépés, a már elnyert ösztöndíj folyósítását nem érinti, arra a hallgató ösztöndíjas és hallgatói jogviszonya végéig, illetve Magyarország területének elhagyásáig jogosult.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy azon ösztöndíjasok, akik elnyert ösztöndíjuk halasztását formálisan már kérvényezték a Tempus Közalapítványnál, a kérelem jóváhagyása esetén a halasztással érintett időszak végéig nem utazhatnak be Magyarországra felsőoktatási tanulmányaik folytatása céljából.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a magyar Kormány döntése értelmében 2020. szeptember 1-jei hatállyal a világ minden, Magyarországon kívüli országa a „piros jelzésű országok” kategóriájába került. Az új rendelkezések a tanulmányaikat az idei évben folytató, vagy megkezdő Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok tekintetében a korábbi szabályokhoz képest annyi változást eredményeznek, hogy a 2020. szeptember 1-jét követően Magyarországra beutazók esetében a magyar hatóság már nem fogadja el a két, származási országból hozott negatív SARS-CoV-2 tesztet, amely addig lehetőséget biztosított a karanténkötelezettség alóli mentesülésre. Magyarországra történő belépést követően változatlanul egészségügyi vizsgálat, valamint mindenki számára kötelező 14 napos karantén kerül elrendelésre. Az új szabályok értelmében a beutazást követő 14-napos karanténidőszakot főszabály szerint – a területileg illetékes járványügyi hatóság iránymutatásaira is figyelemmel – a magyarországi tartózkodási helyen (pl. kollégium, magánszállás) kell eltölteni. A karanténban elhelyezett személy kérelmére az illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a  karanténban elhelyezett személy számára, hogy 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal az  egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton – SARS-CoV-2 PCR teszt – vegyen részt, s két negatív teszt esetén a karantén további részének kitöltése alól felmentést ad. Nincs változás a tekintetben, hogy az ösztöndíjat elnyert, tartózkodási engedéllyel vagy D-típusú vízummal beutazó diákok esetében nem szükséges előzetes rendőrségi engedély beszerzése a beutazáshoz. E körülményről az illetékes magyar külképviselet a továbbiakban is támogató igazolást ad ki az ügyfél részére.