Magyarország a COVID-19 betegséggel összefüggésben meghozott rendelkezések alapján Vietnámot a piros kategóriába sorolta.

1. A fenti minősítésből a magyar állampolgárokra és magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagjaikra a Magyarország területére történő belépés szempontjából következő előírások

A Vietnámból – harmadik ország érintésével – Magyarországra utazó magyar állampolgár, illetve a magyar állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja (a továbbiakban együtt: magyar állampolgár)  kötelező egészségügyi vizsgálatnak kell alávesse magát.

Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, a járványügyi hatóság által meghatározottak szerint kijelölt karanténban vagy – ha az nem jelent járványügyi kockázatot – hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját NEM állapítja meg, és

  • az érintett magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 14 napra hatósági házi karanténban,
  • az érintett magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 14 napra a járványügyi hatóság által kijelölt karanténban kerül elhelyezésre.

A járványügyi hatóság a kijelölt karanténban és a hatósági házi karanténban lévő személyeket nyilvántartásba veszi.

A fent említettektől eltérően nem szükséges a karantén, ha a magyar állampolgár a Magyarországra történő belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt – eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében

a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.

Hanoiban a Francia Kórházban van lehetősége külföldieknek SARS-CoV-2 tesztet igényelni:

  • Költség: 5.000.000 VND/alkalom, amely tartalmaz egy kivizsgálást, a COVID tesztet és egy tüdő CT-t
  • Az eredmény kézhezvételéhez szükséges idő: 1 nap
  • Cím: Hanoi, Dong Da kerület, Phuong Mai utca 1. (térkép)
  • Foglalási telefonszám: (84-24) 3574 1111  
  • Honlap: https://www.hfh.com.vn/en/home

Ha a belépést megelőzően nincs lehetőség a SARS-CoV-2 teszt elvégzésére, és a 14 napos házi karantént nem szeretné letölteni, akkor a karanténban elhelyezett személy kérelmére a hatósági házi karantént elrendelő illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a hatósági házi karanténban elhelyezett számára, hogy 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton – SARS-CoV-2 teszt – vegyen részt. Ha ez a két alkalommal elvégzett SARS-CoV-2 teszt igazolja, hogy a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem kimutatható, úgy a hatósági házi karantént előíró rendelkezés alól járványügyi hatóság felmentést ad.

2. Belépési engedély:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2020. július 15-ével hatályba lépő rendelkezések szempontjából a magyar állampolgárral egyező megítélés alá esik – és a fent említett rendelkezések személyi hatálya alá tartozik –

  • aki Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult és családtagja, ha ezt a jogát okmánnyal igazolja, illetve
  • aki rendelkezik az idegenrendészeti hatóság valamely jogcímen 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes, Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyével, és az erről szóló okmányt belépéskor bemutatja.

E személyi kör esetében 2020. július 15. után SEM szükséges a belépés helye szerint illetékes helyi rendőri szerv belépési engedélyének előzetes beszerzése.

(A felmentés az érvényes D-vízummal rendelkező ügyfelekre is kiterjed, előzetes belépési engedély beszerzése tehát ebben az esetben sem szükséges.) A Konzuli Hivatal valamennyi esetben igazolást állít ki arról, hogy az ügyfél Magyarország területére - a hatályos szabályok értelmében - külön engedély nélkül beléphet.

 

Forrás: Magyar Közlöny 166. száma