Thông báo về chương trình tuyển sinh học bổng trường Đại học Balassi Summer

Căn cứ Thông tư số 241/2016 (VIII.16) của Chính phủ về việc thực hiện các nhiệm vụ văn hóa và khoa học đối ngoại, Bộ Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary khởi động chương trình tuyển sinh học bổng trường đại học Balassi Summer vào mùa hè năm 2019.

Đối tượng được tham gia thi tuyển gồm:

- Công dân nước ngoài gốc Hungary trên 18 tuổi sống ngoài khu vực phía Tây lưu vực Carpat;

- Công dân nước ngoài không phải gốc Hungary trên 18 tuổi.

Thời gian đăng ký tuyển sinh qua thư điện tử: Hết ngày 03/4/2019.

Thông tin chi tiết xem tại đường link: http://balassischolarship.kormany.hu/balassi-summer-university-2019