Phòng Lãnh sự Đại sứ quán Hungary tại Hà Nội sẽ đóng cửa các ngày 15, 19 và 22 tháng 04 năm 2019 Các yêu cầu về thị thực và lãnh sự phải gửi bằng văn bản về địa chỉ e-mail: consulate.hoi@mfa.gov.hu.    

Trân trọng cám ơn.