Phòng Lãnh sự Đại sứ quán Hungary tại Hà Nội sẽ đóng cửa từ ngày 29/04/2019 và đến ngày 01/05/2019. Các yêu cầu về thị thực và lãnh sự phải gửi bằng văn bản về địa chỉ e-mail: consulate.hoi@mfa.gov.hu.
Trân trọng cám ơn.