Chúng tôi trân trọng thông báo Chương trình Học bổng Stipendium Hungaricum cho năm học 2019-2020 đã khởi động.
Thông báo tuyển sinh có trên trang web: http://studyinhungary.hu/…/call-for-applications-2019-2020.…...

https://vied.vn/vi/tin-tuc/tuyen-sinh/1020-thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-theo-dien-hiep-dinh-tai-hung-ga-ri-nam-2019.html

Hạn cuối nộp hồ sơ cho Chương trình Học bổng Stipendium Hungaricum là vào ngày 15 tháng 1 năm 2019.