Chúng tôi trân trọng thông báo Chương trình Học bổng Stipendium Hungaricum cho năm học 2022-2023 đã khởi động.

Thông báo tuyển sinh có trên trang web:

https://apply.stipendiumhungaricum.hu/news/new/72-call-applications-20222023-academic-year