Ösztöndíj folyósítása online vagy személyes képzés esetén

A Tempus Közalapítványtól 2020. november 16-án kapott legfrissebb információk, valamint a Magyar Kormány legutóbbi intézkedései alapján a Stipendium Hungaricum 2020/2021. évi programjában ösztöndíjat nyert hallgatókat az alábbiakról tájékoztatjuk.

A Magyar Kormány döntése értelmében, a kialakult járványhelyzetre való tekintettel, 2020. november 11-től a magyarországi felsőoktatási intézmények egységesen online képzési formára álltak át, a személyes jelenlét melletti képzések – újabb rendelkezésig – szünetelnek.

Változatlanul fennáll, hogy amennyiben a hallgatók beiratkozást és a tanévkezdést megelőzően utaztak be az országba, az elnyert ösztöndíjra való jogosultság kezdete a Magyarországra történő beutazás időpontja.

Ha az őszi szemesztert online képzési formában, a származási országban már megkezdték, az ösztöndíjjal járó juttatásokra való jogosultság Magyarországon abban az esetben is fennáll, ha a fogadó intézmény a képzést határozatlan ideig kizárólag online formában tudja folytatni, és az ösztöndíjas ennek ellenére úgy nyilatkozik, hogy be kíván utazni Magyarországra. Amennyiben a hallgató Magyarországon kollégiumi elhelyezésre pályázott, a beutazás előfeltétele, hogy a kollégiumi szálláshely változatlan rendelkezésre álljon és ezt a fogadó intézmény írásban igazolja a hallgató részére. Ennek hiányában – ha egyébként a felsőoktatási intézmény részéről nincs akadálya a diák beutazásának – az ösztöndíjasnak kollégiumon kívüli szálláshely rendelkezésre állását és – amennyiben ennek költségét az ösztöndíjprogram nem fedezi teljes egészében – a szükséges anyagi fedezet rendelkezésre állását szükséges igazolni.

A fogadó intézmény 2020. november 11-e után kelt – a hallgató fogadására, és szálláshelyre vonatkozó – írásbeli nyilatkozatát abban az esetben is kérjük bemutatni, vagy e-mail útján eljuttatni Magyarország illetékes külképviseletének konzuli hivatalához, ha korábban a D-vízum és/vagy az utazást támogató kísérőlevél kiadására már sor került. Amennyiben D-vízum és/vagy utazást támogató kísérőlevél kiadására még nem került sor, ezek kiadásának előfeltétele a fogadó intézmény fentiek szerinti írásos nyilatkozata.

Ha az ösztöndíjas személyes jelenlét melletti képzésen történő részvétel céljából már beutazott Magyarországra, s ezt követően – az aktuális járványügyi helyzet miatt meghozott korlátozó intézkedések következményeként – a fogadó intézmény online képzési formára állt át, ez a már elnyert ösztöndíj folyósítását nem érinti, a hallgató ösztöndíjas képzés végéig, illetve Magyarország területének elhagyásáig jogosult az ösztöndíjra.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy azon ösztöndíjasok, akik elnyert ösztöndíjuk halasztását formálisan már kérvényezték a Tempus Közalapítványnál, a kérelem jóváhagyása esetén a halasztással érintett időszak végéig nem utazhatnak be Magyarországra felsőoktatási tanulmányaik folytatása céljából.

Ösztöndíjasok beutazása:

Magyarországra történő belépést követően egészségügyi vizsgálat, és kötelező 10 napos karantén kerül elrendelésre. Az új szabályok értelmében a beutazást követő 10-napos karanténidőszakot főszabály szerint – a területileg illetékes járványügyi hatóság iránymutatásaira is figyelemmel – a magyarországi tartózkodási helyen (pl. kollégium, magánszállás) kell eltölteni. A karanténban elhelyezett személy kérelmére az illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a  karanténban elhelyezett személy számára, hogy 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal az  egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton – SARS-CoV-2 PCR teszt – vegyen részt, s két negatív teszt esetén a karantén további részének kitöltése alól felmentést ad. A tartózkodási engedéllyel vagy D-típusú vízummal beutazó diákok esetében nem szükséges előzetes rendőrségi engedély beszerzése a beutazáshoz. Erről az illetékes magyar külképviselet a továbbiakban is támogató igazolást ad ki az ügyfél részére a már említettek szerint.