Tisztelt Olvasó!

„Vietnám rabul ejt” kezdi így elbeszélését Graham Greene „A csendes amerikai” című könyvének filmváltozata. E mondatban szinte minden benne van. Nemcsak a gyönyörű tájak, a nyitott barátságos emberek, de a legendák és küzdelmek is. Több mint 4000 év gazdag történelme – a vietnámi emberek türelme, kitartása, élni akarása.

Vietnám és Magyarország úgy él a köztudatban, mint két földrajzilag és kulturálisan távoli ország. Aki csak felületesen ismeri országainkat, nem is hinné, mennyi közös van bennünk. Amikor a két országot összekötő múltról esik szó, vietnámi barátaink a hasonlóságokat sorolják. Azt, hogy az idők során nálunk nagyobb erőkkel, nagyobb hatalmakkal szemben sikerült  megőriznünk önállóságunkat, identitásunkat. Ezt a hasonló mentalitást és világlátást őrizzük közösen 69 éve, a két  ország diplomáciai kapcsolatainak felvétele óta. Meggyőződésem, hogy az elmúlt 69 év erős alapot biztosít ahhoz, hogy ne csak a múltat őrizzük, hanem a következő 69 évre is gondoljunk, jövőnkre, a fiatalokra. Friss emlékeink vannak a Magyarországon tanult vietnámi diákokról – többnyire ma a vietnámi gazdasági és politikai elit megbecsült tagjai ők. Érdeklődéssel figyelik a rendszerváltás óta végbe menő gazdasági és társadalmi változásokat Magyarországon, és ők nyújtanak segítséget azoknak a fiataloknak is, akik ismét lehetőséget kaptak arra, hogy Magyarországon végezhessék tanulmányaikat. Mi magyarok is izgalommal vegyes kíváncsisággal fedezzük fel újra a mai, közel 100 millió főt számláló fiatal és dinamikus Vietnámot, az ASEAN közösség megbecsült tagját, a térség stabilitásának fontos tényezőjét, és persze az elképesztően gyors gazdasági átalakulást. Van, amiben segíthetünk, s legalább annyit tanulhatunk is barátainktól.

Munkatársaimmal azért dolgozunk, hogy kapcsolataink tovább erősödjenek mind gazdasági, mind politikai-társadalmi, mind kulturális-oktatási téren. Célunk, hogy kölcsönösen jobban megismerhessük országaink legújabb valóságát és ugyancsak kölcsönösen gazdagodhassunk ezáltal.

Üdvözlettel:

Őry Csaba

nagykövet