Hazai anyakönyvezés

A magyar állampolgárokat érintő, külföldön történt anyakönyvi eseményeket - születés, házasságkötés, házasság felbontása, haláleset - Magyarországon is anyakönyveztetni kell.

Az anyakönyvezést Budapest Főváros Kormányhivatala végzi Budapesten. Felhívjuk a figyelmet, hogy a külföldi hatóság által kiállított ún. „nemzetközi” anyakönyvi kivonattal is anyakönyveztetnie kell a külföldön történt anyakönyvi eseményeket (születés, házasság, válás, elhalálozás) Magyarországon.

Felhívjuk továbbá ügyfeleink figyelmét, hogy az anyakönyvezéshez az eredeti külföldi irat (születési-, házassági anyakönyvi kivonat, eredeti apai elismerő nyilatkozat, válóperi ítélet) benyújtása szükséges, amelyet az illetékes hatóság nem ad vissza a kérelmezőnek, mert az irat az anyakönyvi eljárás alapiratát képezi Magyarországon. Amennyiben a kérelmező nem tudja az eredeti iratot a személyes megjelenéskor leadni, lehetősége van arra, hogy az általa bemutatott eredeti iratról készült hiteles másolatot küldjünk meg a magyar hatóságnak. Ebben az esetben az ügyfélnek a másolat hitelesítés díját meg kell fizetnie.

A külföldi anyakönyvi esemény hazai anyakönyvezésére vonatkozó kérelem benyújtható továbbá a magyarországi lakóhely szerint illetékes polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjénél is, aki a kérelmet ugyancsak a fenti illetékes hatóságnak terjeszti fel.

A magyarországi illetékes hatóság elérhetősége anyakönyvezési ügyekben:

Budapest Főváros Kormányhivatal, Állampolgársági és Anyakönyvezési Főosztál,Hazai Anyakönyvi Osztály, 1056 Budapest, Váci utca 62-64.,

 

Az anyakönyvezéssel kapcsolatban további részletes információkat az alábbi linkre kattintva talál:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/allampolgarsag-honositas-anyakonyvezes-nevvaltoztatas

 

Vietnam vonatkozásában a házasság hazai anyakönyvezéséhez a következők szükségesek:

 • Olyan eredeti házassági anyakönyvi kivonat, amelyet a vietnami külügyminisztérium Konzuli Főosztálya miniszteri felülhitelesítéssel átott el. Ezt a hanoi magyar nagykövetség konzuli hivatala felülhitelesíti.

A születés hazai anyakönyvezéséhez a következők szükségesek:

 • Olyan eredeti születési anyakönyvi kivonat, amit a vietnami külügyminisztérium Konzuli Főosztálya miniszteri felülhitelesítéssel látott el. Ezt a hanoi magyar nagykövetség konzuli hivatala hitelesíti felül.

 

Születés hazai anyakönyvezése

Házasságban született gyermek esetén

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • külföldi hatóság által kiállított eredeti születési anyakönyvi kivonat
 • a szülők magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonata;
 • mindkét szülő személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány, a szülők születési anyakönyvi kivonata;
 • magyar állampolgárságú szülő lakcím-kártyája, amennyiben rendelkezésre áll
 • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db 3,5x4,5 cm méretű ICAO szabvány igazolványfénykép is szükséges.

Házasságon kívül született gyermek, apai elismeréssel

Amennyiben a szülők nem házasok, és a gyermeket az apa el kívánja ismerni, apai elismerő nyilatkozatot kell tenni. Az apa által a vietnami anyakönyvi hivatalban tett apai elismerő nyilatkozatot – amennyiben az megfelel a magyar szabályoknak is (tehát az anya hozzájáruló nyilatkozatát tartalmazza, stb.) – elfogadjuk.

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • eredeti vietnami születési anyakönyvi kivonat;
 • a vietnami hatóság előtt tett eredeti apai elismerés, ha van; (ennek tartalmaznia kell az anya beleegyező nyilatkozatát, ha nem tartalmazza, akkor azt az anyának utólag nagykövetségünkön meg kell tennie ahhoz, hogy az irat Magyarországon elfogadásra kerüljön)
 • anya terhességi kiskönyv;
 • mindkét szülő személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány, a szülők születési anyakönyvi kivonata;
 • magyar állampolgárságú szülő lakcím-kártyája, amennyiben rendelkezésre áll;
 • mindkét szülő személyes megjelenése szükséges;
 • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db 3,5x4,5 cm méretű ICAO szabvány igazolványfénykép is szükséges.

 Házasság hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonat  
 • a házastársak születési anyakönyvi kivonata
 • a házastársak személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány
 • magyar állampolgárságú ügyfél lakcímkártyája, amennyiben rendelkezésre áll
 • a házastársak korábbi házasságának felbontását igazoló okirat, pl.: jogerős bírósági végzés; házassági anyakönyvi kivonat amely tartalmazza az előző házasság felbontásáról szóló megjegyzést, az előző házastárs elhunyta esetén halotti anyakönyvi kivonat.

Abban az esetben, ha a magyar állampolgár külföldön történt válása Magyarországon még nem került bejegyzésre, a házasság anyakönyvezését meg kell előznie a válás hazai anyakönyvezésének; e két kérelem azonban egyszerre is benyújtható.

Házasság felbontásának hazai anyakönyvezése

 A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • a házasságkötésről kiállított magyar házassági anyakönyvi kivonat;
 • a házasság felbontásáról szóló jogerős bontóítélet
 • abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre, a válás bejegyzése előtt erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik
 • a kérelmező születési anyakönyvi kivonata;
 • magyar állampolgárságú házas fél lakcímkártyája, amennyiben rendelkezésre áll
 • a magyar állampolgárság igazolása (érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány, illetőleg három évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat, kevesebb mint egy éve lejárt útlevél).

Haláleset hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • vietnami halotti anyakönyvi kivonat;
 • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata;
 • az elhunyt magyar állampolgárságának igazolása (érvényes, vagy kevesebb mint egy éve lejárt magyar útlevél vagy érvényes magyar személyi igazolvány, illetőleg három évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat)
 • az elhunyt családi állapotának igazolása (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági ítélet, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata)

A folyamathoz szükséges általános adatlapot megtalálja itt.