Magyar állampolgár házasságkötése Vietnamban

A magyar külképviseletek előtt házasság nem köthető! 

Az alábbiakat általános tájékoztatásul közöljük: A személyazonosság és az állampolgárság bizonyítására várhatóan minden esetben be kell mutatni az érvényes útlevelet és eredeti születési anyakönyvi kivonatot, utóbbit szükség szerint hitelesített vietnami nyelvű fordítással ellátva. Amennyiben a magyar állampolgár korábban házasságban élt, okirattal kell igazolni annak megszűnését (jogerős válási okmány, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata). A házasságkötés előtt a szükséges teendőkről mindenképpen személyesen tájékozódjanak az illetékes vietnami hatóságnál a házasságkötés menetéről, a szükséges dokumentumokról.

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2013. március 1-től házasságkötési tanúsítvány jogintézménye, kiállítására már nincs lehetőség, sem a belföldön illetékes magyar hatóságok, sem a konzuli tisztviselők nem állíthatnak ki tanúsítványt a külföldön történő házasságkötéshez.

A házasságkötési tanúsítvány megszűnése nem érinti a családi állapot igazolás jogintézményét, amelyet a magyar hatóságok természetesen továbbra is kiállítanak.

Vietnamban tartózkodó magyar állampolgárok a magyar külképviseleteken keresztül is kezdeményezhetik a családi állapot (a házasságképesség) igazolásának beszerzését.  A kérelmet személyesen kell benyújtani.

Ha a családi állapot igazolás Magyarországon kerül beszerzésre, annak hiteles fordítását és a külföldi felhasználást lehetővé tévő felülhitelesítését a kérelmezőnek kell elintéznie. Az igazolást első lépésben a Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli és Állampolgársági Főosztályán kell felülhitelesíttetni, majd azt követően a budapesti vietnami Nagykövetségen kérni szükséges a diplomáciai hitelesítést. A magyar okiratok külföldi felhasználásához szükséges felülhitelesítéssel kapcsolatban további információkat itt talál: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-kulfoldi-felhasznalasra-szant-okiratok-felulhitelesitesenek-rendjerol

 

Elérhetőségek:

  • Külgazdasági és Külügyminisztérium (1027 Budapest Nagy Imre tér 4.; Tel.: 458-1000)
     
  • Vietnam Nagykövetsége, konzuli részleg (1146 Budapest, Thököly út 41, telefon: (1) 342 5583).
  • Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. ( 1062 Budapest, Bajza u. 52. Postacím: 1394 Budapest, Pf. 359, Telefon: +36-1-428-9600, Telefax: +36-1-428-9611, web: www.offi.hu).

A házasságkötés tényét utólag Magyarországon is anyakönyveztetni kell!

A hazai anyakönyvezés intézhető a Nagykövetség Konzuli Hivatalában vagy a magyarországi lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőn keresztül (lásd Házasság magyarországi anyakönyvezése).

 

A külföldi állampolgárok Magyarországon történő házasságkötéséhez a magyar anyakönyvvezetők továbbra is kérik a külföldi állam erre felhatalmazott hatósága által kiállított házasságkötési tanúsítványt.