Új szabályok a szakképzést igénylő munkakörre jelentkezők végzettségének igazolására!

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2020. augusztus 11-től a szakképesítést igénylő munkakör betöltésére irányuló engedélyügyi kérelem esetén a kérelem előterjesztésének feltétele a szakképesítést igazoló bizonyítvány diplomáciai felülhitelesítéssel ellátott eredeti példányáról készített hiteles másolat, valamint a hiteles magyar fordítás csatolása. Felhívjuk továbbá Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Konzuli Hivatalban diplomáciai felülhitelesítés mellett, külön szolgáltatási díj ellenében, hiteles másolat készítése és – a Konzuli Hivatal leterheltségétől függő vállalási idő mellett – hiteles magyar fordítás is igényelhető.


A magyar külképviseletek az alábbi tényekről vagy állapotról állíthatnak ki konzuli tanúsítványt (köznapi nevén „hitelesítés”):

  • névaláírás vagy kézjegy valódiságáról, amennyiben azt a konzul előtt személyesen megjelent fél vagy a jogi személy felhatalmazott képviselője konzul jelenlétében írja alá, vagy az okiraton szereplő aláírását a sajátjának ismeri el; (aláírás hitelesítése)
  • a konzul előtt felmutatott okirattal megegyező másolatról; (másolat hitelesítése)
  • a külképviselet által készített fordításról, az ügyfél által bemutatott fordítás helyességéről (fordítás hitelesítése)

magyar állampolgár életben létéről. (életbenléti igazolás, adategyeztetés)