យើងមានមោទនភាពក្នុងការប្រកាសថា មហោស្រពភាពយន្តអ៊ឺរ៉ុបឆ្នាំ 2024 នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី 23 ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី 3 ខែមីនា។ យោងតាមកម្មវិធី ភាពយន្តហុងគ្រី-អាល្លឺម៉ង់ ដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយដែលមានឈ្មោះថា "ទន់ភ្លន់" នឹងចាក់បញ្ចាំងនៅថ្ងៃទី 1 ខែមីនា ឆ្នាំ 2024 (ថ្ងៃសុក្រ ) 

វេលាម៉ោង ៦:៤៥ នាទីល្ងាច នៅវិទ្យាស្ថានបារាំងបារាំង (IFC) 

សូមអញ្ជើញចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ! សូមនាំសមាជិកគ្រួសារ មិត្តភក្តិ សហការី មកទទួលយកឱកាសពិសេសនេះ! ដោយមិនគិតថ្លៃចូលទេ!/asset/view/180511/Cambodia EUFF 2024 - FILM SCHEDULE final.pdf