នៅថ្ងៃទី ០៣ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៣ H.E. បណ្ឌិត Tibor Baloghdi ឯកអគ្គរដ្ឋទូតហុងគ្រី និង H.E. លោកបណ្ឌិត ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Stipendium Hungaricum សម្រាប់ឆ្នាំ 2023-2025 ។ ប្រទេសហុងគ្រីផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតកម្ពុជាចំនួន៣០នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ៖ https://stipendiumhungaricum.hu/