Một số người ko rõ danh tính đang lợi dụng tình hình do đại dịch toàn cầu SARS-CoV-2 (COVID19) gây ra nhằm ý định lừa đảo. Nhiều trường hợp đã được ghi nhận khi có những người đại diện các công ty ma hoặc các công ty đang phá sản tiếp cận các tổ chức chăm sóc sức khỏe nước ngoài với lời đề nghị hợp tác kinh doanh, tự nhận là đang sở hữu một nguồn lớn các thiết bị bảo vệ sức khỏe (chủ yếu là khẩu trang). Theo đó, bên bán yêu cầu đặt cọc để chuyển lô hàng đã thỏa thuận. Cuối cùng, bên bán viện nhiều lý do để lô hàng đó không giao được cho bên mua .

Hành vi lừa đảo đó ngay cả khi là đang mới có ý định nhưng chưa gây hậu quả, có khả năng làm giảm niềm tin vào uy tín của các doanh nghiệp Hungary nói riêng và nền kinh tế Hungary nói chung. Do đó, quý vị cần thận trọng và điều tra thẩm định trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào như vậy.

Nếu quý vị cần thông tin hoặc hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với Tham tán Thương mại của Đại sứ quán.