ĐẦU MỐI LIÊN HVÀ GIỜ MỞ CỬA

Đầu mối liên hệ:

Phòng Lãnh sự Đại sứ quán Hungary tại Hà Nội:

Địa chỉ: Tòa nhà Hanoi Lake View, số 28 đường Thanh Niên, quận Tây Hồ, Hà Nội

Đề nghị Quý khách hàng lưu ý!

Kể từ ngày 11 tháng 02 năm 2019 - đối với toàn bộ các dịch vụ lãnh sự - Đại sứ quán Hungary tại Hà Nội chỉ áp dụng hình thức thanh toán bằng thẻ ngân hàng. Các loại thẻ được chấp nhận bao gồm: Mastercard, Visa, JCB, American Express, Diners Club, China UnionPay (cup), ATM Connect 24.

Xin trân trọng cảm ơn!

Trường hợp khách hàng muốn liên hệ với Phòng Lãnh sự quan đường e-mail, xin gửi thư đề nghị về địa chỉ email sau: consulate.hoi@mfa.gov.hu

Chúng tôi xin lưu ý rằng, Phòng Lãnh sự luôn ưu tiên xử lý các đề nghị của công dân Hungary đang gặp phải rắc rối.

 

Phòng Lãnh sự đóng cửa vào tất cả các ngày nghỉ lễ của cả Hungary và Việt Nam.

 

GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN THỊ THỰC

Phòng Lãnh sự tiếp khách đến nộp đơn xin thị thực Schengen cư trú tại Hungary dưới 90 ngày (thị thực C), cũng như khách đến xin giải quyết công việc liên quan (nộp bổ sung giấy tờ theo yêu cầu, nhận quyết định, trả kết quả thị thực) vào các thời điểm sau đây:

THỨ BA: từ 9h00 – 15h00

THỨ TƯ: từ 9h00 – 14h00

THỨ SÁU: từ 9h00 – 12h00

Cần đặt trước lịch hẹn đến nộp đơn xin thị thực cư trú trên 90 ngày tại Hungary (thị thực D). Có thể đặt lịch hẹn bằng việc gửi thư đề nghị về địa chỉ email appointment.hoi@mfa.gov.hu. Trong thư đề nghị, xin ghi rõ các dữ liệu sau: dữ liệu cá nhân (Họ tên, nơi và ngày tháng năm sinh, nơi cư trú, địa chỉ email, số điện thoại). Đối với các trường hợp xin thị thực lao động, cần cung cấp thêm các thông tin: trình độ học vấn, trình độ ngoại ngữ, trình độ chuyên môn, cũng như họ tên người sử dụng lao động và các thông tin để liên hệ (địa chỉ nơi ở, địa chỉ email và số điện thoại, fax v.v.).

Chúng tôi xin lưu ý khách hàng đến nộp đơn xin thị thực D rằng, việc phỏng vấn, nộp đơn xin thị thực chỉ được tiến hành theo lịch đã hẹn trước vào các buổi chiều thứ Hai và thứ Năm hàng tuần.

Việc trao các quyết định và các yêu cầu nộp bổ sung giấy tờ liên quan đến thị thực D, cũng như việc xin đặt lịch trực tiếp để phỏng vấn có thể được thực hiện vào các thời điểm sau đây:

THỨ HAI: từ 9h00 – 12h00

THỨ TƯ: từ 15h30 – 17h00

  THỨ NĂM: từ 9h00 – 12h00

 

NHỮNG CÔNG VIỆC KHÁC CÓ THỂ ĐỀ NGHỊ VIÊN CHỨC LÃNH SỰ GIẢI QUYẾT

(Ví dụ: những công việc liên quan tới quốc tịch, thủ tục về hợp pháp hóa lãnh sự, hộ chiếu, nhập tịch (khai sinh, kết hôn, chứng tử), đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp, xác nhận tình trạng hôn nhân v.v.)

Có thể nộp đơn đề nghị, hay đề nghị giải quyết các công việc liên quan vào các thời điểm sau đây:

THỨ BA: từ 9h00 – 15h00

THỨ TƯ: từ 9h00 – 14h00

THỨ SÁU: từ 9h00 – 12h00

Chúng tôi xin lưu ý Quý khách hàng rằng, trước khi hết giờ tiếp khách lãnh sự 30 phút, Bộ phận lễ tân sẽ không nhận khách nữa. 

Xử lý các thông tin kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính của Đại sứ quán:

Dr. Czikó Anita, cố vấn nội chính

Địa chỉ: Số 47 Bem rkp, Budapest 1027, Hungary

Điện thoại: 0036 1 458 3600

Email: integritas@mfa.gov.hu