Chúng tôi xin trân trọng thông báo Thông báo Tuyển sinh cho Chương trình Học bổng Nhà nước Song phương đã được công bố trên trang web của Quỹ Tempus Public Foundation.

Trong khuôn khổ của chương trình này, Quỹ Tempus Public Foundation chấp nhận hồ sơ ứng tuyển từ Việt Nam cho các chương trình học tập sau đây cho năm học 2019-2020:

  • Nghiên cứu ngắn hạn (thực tập, khảo sát)

Hạn cuối nhận hồ sơ là:

  • 28/2/2019

Thông báo tuyển sinh cho chương trình học bổng ở Hungary bao gồm các điều kiện và danh sách các giấy tờ cần thiết có trên trang web của Quỹ Tempus Public Foundation tại http://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants.

Xin lưu ý rằng hệ thống đăng ký chưa mở.

Thông tin về ngày chính thức và phương thức nộp hồ sơ trên trang web của Quỹ Tempus Public Foundation sẽ được đăng tải ngay khi hệ thống đăng ký mở.

Trong thời gian đến lúc hệ thống đăng ký mở, yêu cầu ứng viên bắt đầu chuẩn bị giấy tờ ứng tuyển để có thể nộp hồ sơ càng sớm càng tốt ngay sau khi mở hệ thống đăng ký.