Lễ cắt băng khai mạc và những học sinh đoạt giải trong cuộc thi vẽ "Sáng tác về nhân vật châu Âu tại Việt Nam". Cuộc thi được tổ chức cho học sinh tại Hà Nội và tập trung vào nhân vật quốc gia ở các nước châu Âu. "Người Hungary" là chủ đề của nước Hungary.