Lễ khai mạc trưng bày ảnh “Thần linh, Tổ tiên và Thầy cúng: Người Bru-Vân Kiều” tại Khe Sanh, miền Trung Việt Nam.