Quyển sách được xuất bản nằm trong chương trình dịch văn học đương đại do Đại sứ quán Hungary khởi xướng.