Sau ngày 14/12/2019, tất cả các loại cây trồng (ví dụ như cây trồng trong chậu, hạt giống, vật liệu nhân giống), trái cây (ví dụ như táo, hạt phỉ) và các sản phẩm thực vật khác (ví dụ như vòng hoa, thảo mộc tươi) chỉ có thể được mang vào Liên minh Châu Âu khi có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của các quốc gia nằm ngoài Liên minh châu Âu ngay cả khi nằm trong hành lý cá nhân của bạn!

Các quy định mới (áp dụng từ ngày 14/12/2019) yêu cầu bắt buộc phải kiểm soát hành lý cá nhân và thực hiện quy định nghiêm ngặt hơn đối với các loại thực vật và sản phẩm thực vật mang theo với số lượng nhỏ (số lượng để tiêu dùng). Điều này có nghĩa là chỉ có thể mang một số loại thực vật, thậm chí là một loại cây trồng đến các quốc gia thành viên thuộc Liên minh châu Âu khi có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật từ nước thứ ba.

Các thực vật và sản phẩm thực vật mang theo mà không có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tiêu hủy.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/new_eu_rules_en