Do hậu quả của dịch virus corona, mối quan tâm về sự nghiệp của bác sĩ nổi tiếng Hungary Semmelweis Ignác lại được hồi sinh trên toàn thế giới.

Bảo tàng, Thư viện và Cơ quan Lưu trữ Lịch sử Y học Semmelweis thuộc Bảo tàng Quốc gia Hungary đã thiết kế một triển lãm ảo bằng tiếng Anh nhằm giới thiệu cuộc đời của vị bác sĩ vĩ đại này của Hungary. Có thể truy cập triển lãm này trên trang web sau:

https://ignazsemmelweis.blog.hu/

Trang web này do Bảo tàng, Thư viện và Cơ quan Lưu trữ Lịch sử Y học Semmelweis thuộc Bảo tàng Quốc gia Hungary thiết kế, vận hành và giữ bản quyền.