Chúng tôi xin hân hạnh thông báo số lượng ứng viên Việt Nam nhận học bổng Stipendium Hungaricum năm học 2020/21. Số lượng ứng viên nhận học bổng là 200, tương ứng với số chỉ tiêu học bổng tối đa.