Chương trình Học bổng Toàn phần Stipendium Hungaricum là Chương trình dựa trên thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Nguồn Nhân lực Hungary và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Hàng năm, Chính phủ Hungary cấp 200 suất học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Hungary theo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và đào tạo chuyên gia.

Để giúp các Quý phụ huynh, các em học sinh, sinh viên và những đối tượng khác có quan tâm đến học bổng này, Đại sứ quán Hungary tại Hà Nội sẽ tổ chức buổi giới thiệu thông tin online định kỳ hàng tuần. Vui lòng chuyển tiếp giúp email này đến những người quan tâm.

Nội dung trình bày:

1. Giới thiệu về đất nước, con người và hệ thống giáo dục Hungary

2. Giới thiệu học bổng Stipendium Hungaricum

3. Quy trình nộp hồ sơ

16:00, thứ Năm, ngày 16/12/2021

Link tham dự: Stipendium Hungaricum information session  

Trân trọng cảm ơn!