Kính gửi Quý khách,

Chúng tôi xin thông báo: Bắt đầu từ ngày 15/06/2020, theo các quy định chung, Phòng lãnh sự - Đại sứ quán Hungary tại Hà Nội sẽ tiếp tục nhận các hồ sơ xin cấp thẻ cư trú dài hạn (Visa loại D). Xin lưu ý, Quý khách vẫn cần xin lịch hẹn nộp hồ sơ qua email.

Xin lưu ý, các lịch hẹn nộp hồ sơ sau ngày 15 tháng 6 năm 2020 đã được Phòng lãnh sự xác nhận vẫn còn hiệu lực. Quý khách không cần gửi thêm yêu cầu xin lịch hẹn mới.

Để biết thêm thông tin, Quý khách vui lòng truy cập trang điện tử của Phòng lãnh sự

Chúng tôi trân trọng cám ơn sự thông cảm và kiên nhẫn của Quý khách.

Trân trọng,

Phòng lãnh sự - Đại sứ quán Hungary tại Hà Nội