Chúng tôi xin trân trọng thông báo những người chiến thắng trong cuộc thi vẽ về môi trường có chủ đề là " Your Planet - Heroes of the Future " do Đại sứ quán Hungary tại Hà Nội tổ chức (https://youtu.be/g-7yxna6ceg). Đại sứ quán đã nhận được hơn 600 tác phẩm nghệ thuật của các học sinh lớp 6 đến lớp 10 từ các trường Nguyễn Tất Thành (Hà Nội), Đoàn Thị Điểm (Hà Nội), Nguyễn Tri Phương (Huế) và Trường Lý Tự Trọng (Cần Thơ). Qua các tác phẩm của mình, các bạn để thể hiện được tài năng, sự sáng tạo và trách nhiệm của mình với môi trường.

Xin chúc mừng tất cả những người tham gia và những người chiến thắng!