Ngoài các giấy tờ chung, người xin thị thực đi CÔNG TÁC/HỘI THẢO phải nộp các giấy tờ sau

  • Đơn xin nghỉ phép được công ty duyệt
  • Hợp đồng lao động
  • Giấy phép đăng kí kinh doanh trong 3 tháng gần đây
  • Thư mời của công ty có trụ sở và đăng kí kinh doanh tại Hungary, nêu rõ:
  • Họ và tên, tên công ty và vị trí của người được mời
  • Mục đích, nơi ở và thời gian chuyến đi. Cần phải nộp các văn bản trao đổi về chuyến công tác tại Hungary
  • Thông tin về chương trình hội thảo đào tạo,vv…(nếu có)
  • Đảm bảo rằng tất cả chi phí liên quan đến việc lưu trú của đương sự tại Hungary sẽ được chi trả
  • Giấy tờ cá nhân: Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận kết hôn (nếu có), giấy xác nhận của ngân hàng, sổ tiết kiệm, sổ đỏ,.. (nếu có)

Đại sứ quán Hungary có quyền yêu cầu đương sự nộp thêm các giấy tờ và/hoặc cung cấp thêm thông tin nếu cần thiết