THÔNG TIN CHUNG VỀ HỒ SƠ XIN THỊ THỰC NGẮN HẠN (DƯỚI 90 NGÀY)

 • Hồ sơ xin thị thực cần được nộp trước 15 ngày so với ngày đi dự kiến (nhưng không quá ba tháng trước ngày đi dự kiến)
 • Người xin thị thực phải trực tiếp đến Đại sứ quán nộp hồ sơ
 • Dấu vân tay và chụp ảnh sẽ được tiến hành tại Đại sứ quán
 • Tất cả các giấy tờ nào là bản gốc phải được nộp một bản kèm một bản photocopy thường (bản gốc sẽ được trả lại sau cho đương sự)
 • Phí xin thị thực thông thường là 2.200.000 VND và được thanh toán bằng tiền mặt. Đây là phí không hoàn lại!
 • Tất cả các giấy tờ chính thức phải được cấp gần đây và được các cơ quan có thẩm quyền của địa phương và Hungary chứng thực và dịch sang các ngôn ngữ chính thức của Đại sứ quán Hungary (và chứng thực bản dịch đó)
 • Nộp giấy tờ giả mạo sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Mặc dù mục đích xin thị thực khác nhau, tất cả đương sự phải nộp các giấy tờ sau:

 • Đơn xin thị thực Schengen phải được điền đầy đủ rõ ràng và kí tên (Tải mẫu tờ khai tại đây)
 • Bản gốc hộ chiếu hợp lệ và bản sao hộ chiếu (đã được cấp trong vòng 10 năm trở lại, có giá trị ít nhất 3 tháng sau ngày hết hạn của thị thực cần xin. Hộ chiếu phải còn nguyên ít nhất 02 trang kề nhau chưa sử dụng để có thể dán thị thực.
 • 1 ảnh màu cỡ hộ chiếu được chụp gần đây
 • Bản gốc tất cả hộ chiếu cũ (nếu có)
 • Trong trường hợp trẻ vị thành niên xin thị thực, phải có giấy đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ cho phép trẻ ra nước ngoài
 • Bản sao CMND, giấy khai sinh và sổ hộ khẩu
 • Bằng chứng về nhà ở
 • Bảo hiểm du lịch bao gồm chi phí y tế có hiệu lực tại tất cả các nước trong khối Schengen hoặc toàn cầu với mức chi trả tối thiểu là 30.000EUR trong thời gian lưu trú tại khu vực Schengen. Đương sự nên mang theo bản gốc bảo hiểm nếu được yêu cầu xuất trình khi nhập cảnh vào khối Schengen
 • Xác nhận tài khoản ngân hàng của đương sự trong 3 tháng gần đây
 • Giấy xác nhận nơi làm việc/hưu trí/trường học
 • Đặt chỗ máy bay khứ hồi
 • Các giấy tờ được liệt kê ở trên là những giấy tờ cơ bản trong hồ sơ xin thị thực của đương sự.

Đại sứ quán có thể yêu cầu nộp thêm các giấy tờ khác.