Hợp tác kinh tế song phương

Việt Nam là một đối tác thương mại quan trọng và truyền thống của Hungary ở khu vực Đông Nam Á. Theo các số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê Trung ương Hungary, Việt Nam đứng thứ 53 trong số các đối tác thương mại hàng đầu của Hungary vào năm 2016 (59 năm 2015), chiểm tỷ lệ là 0,1% trong tổng khối lượng thương mại (0,07% vào năm 2015).

Thương mại song phương đạt mức tăng trưởng 40% vào năm 2016 lên đến 200 triệu USD so với năm trước. Trong đó, xuất khẩu của Hungary tăng 13%, trong khi nhập khẩu tăng 64%, với trị giá khối lượng thương mại lần lượt là 76 triệu USD và 124 triệu USD. Cán cân thương mại cho thấy thặng dư 48 triệu USD có lợi cho Việt Nam.

Ba mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Hungary vào Việt Nam vào năm 2016 là thuốc và các sản phẩm dược phẩm, phương tiện vận chuyển công cộng và các hàng gia công khác, trong khi 3 mặt hàng nhập khẩu hàng đầu từ Việt Nam là thiết bị điện tử, các loại máy, thiết bị và dụng cụ điện, phương tiện vận chuyển công cộng.

Theo số liệu thống kê mới nhất, xuất khẩu của Hungary vào Việt Nam đã tăng 30%, trong khi nhập khẩu từ Việt Nam đã tăng 128,7% trong hai tháng đầu năm 2017 so với cùng kỳ năm trước, tương ứng là 10,1 triệu USD và 37,8 triệu USD. Tổng kim ngạch thương mại trong giai đoạn này đạt 47,9 triệu USD, tăng 97% so với cùng kỳ, mang lại thặng dư thương mại cho Việt Nam là 27,6 triệu USD.

Sự có mặt của Phòng Thương mại Quốc gia Hungary (HNTH) ở Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy xuất khẩu. Hiện nay, HNTH có hai văn phòng kể từ tháng 6 năm 2014, cả hai đều ở thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm của các giao dịch thương mại tại Việt Nam.

Các lĩnh vực hứa hẹn trong phát triển quan hệ thương mại song phương là: các sản phẩm và công nghệ thực phẩm sản xuất từ nguồn nguyên liệu nông nghiệp, quản lý nước, dược phẩm, thiết bị y tế, ICT, bảo vệ môi trường, năng lượng tái tạo, các loại máy móc và thiết bị khác.

Quan hệ đầu tư song phương vẫn chưa đạt được mức mong muốn. Có thể phát triển mối quan hệ này bằng cách tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc thành lập các liên doanh và chuyển giao công nghệ hiện đại. Các công ty Việt Nam cũng được hoan nghênh tại Hungary như là trung tâm cho các doanh nghiệp EU hưởng lợi từ môi trường đầu tư thuận lợi của Hungary và vị trí địa lý tuyệt vời.

Hungary cam kết phát triển hợp tác kinh tế song phương, được hỗ trợ bằng cách cung cấp một khoản viện trợ (ODA) trị giá 500 triệu EUR cho Việt Nam để thực hiện các dự án trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, ICT, giáo dục, nông nghiệp và quản lý nước. Trên cơ sở các thoả thuận ODA trước đây, Hungary đã triển khai thành công dự án xử lý nước ở Quảng Bình và một dự án ICT tại Hải Phòng.

Khuôn khổ các hiệp ước và thỏa thuận song phương đã được thiết lập cung cấp các điều kiện cần thiết để phát triển hợp tác kinh tế. Dựa trên Thỏa thuận Hợp tác Kinh tế được ký kết vào năm 2004, cuộc họp của Ủy ban Hỗn hợp Hợp tác Kinh tế được tổ chức gần đây vào tháng 3 năm 2017 tại Budapest.

Song song với mối quan hệ liên chính phủ, quan hệ và hợp tác thể chế giữa các hiệp hội chuyên môn và các tổ chức kinh doanh đang phát triển nhanh.