Quan hệ văn hoá và giáo dục

Hợp tác giáo dục: Trong những thập kỷ gần đây, có khoảng năm ngàn sinh viên Việt Nam đã hoàn thành chương trình Đại học/ Cao học của Hungary. Hiện nay, có hơn 200 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Hungary bằng học bổng của chính phủ Hungary. Nhân dịp khánh thành Trung tâm Khu vực của FAO, Chính phủ Hungary đã cấp 20 suất học bổng Thạc sỹ học tại Hungary cho Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp. Ngày 7 tháng 10 năm 2011 tại Budapest, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hungary và Thứ trưởng Bộ Giáo dục của Việt Nam đã ký Kế hoạch Hoạt động Giáo dục cho năm 2011-14. Thỏa tuận Hợp tác Giáo dục giữa Chính phủ Hungary và Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được ký vào ngày 5 tháng 3 năm 2013 và để đưa vào thực hiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo Đào tạo của nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Nguồn nhân lực Hungary đã ký Chương trình Trao đổi Giáo dục giai đoạn 2013-2015 vào ngày 29 tháng 7 năm 2013. Chương trình trao đổi nhằm thực hiện chương trình học bổng Stipendium Hungaricum của chính phủ Hungary, đảm bảo cho 100 sinh viên Việt Nam được theo học tại các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Hungary.

Hợp tác văn hoá: Thoả thuận hợp tác khoa học và văn hoá đầu tiên giữa hai chính phủ được ký kết vào năm 1975, cuối cùng đã thay đổi nội dung vào tháng 3 năm 2013 bằng việc ký Thỏa thuận Hợp tác Văn hoá giữa Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hungary. Để thực hiện thỏa thuận liên chính phủ, kế hoạch hoạt động văn hoá cho năm 2014-16 đã được ký vào tháng 9 năm 2013.

Hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ: Uỷ ban Khoa học và Công nghệ Hungary - Việt Nam được thành lập năm 2007, cuộc họp lần trước diễn ra tại Budapest vào tháng 2 năm 2010. Trong năm 2013, có các chuyến thăm cấp thủ tướng và chuyên gia. Bên lề của Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế vào tháng 11 năm 2013, hai nhóm công tác đã nhất trí về khuôn khổ hợp tác hơn nữa.

Các sự kiện văn hoá chính:

2010: kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

2011: Năm kỷ niệm Liszt

2012 tháng 11: György Oravecz

2013 tháng 3: Nghệ sĩ piano László Borbély biểu diễn tại tiệc quốc khánh vào ngày 15 tháng 3

2013 tháng 11: Nghệ sĩ piano Gábor Eckhardt biểu diễn tại Liên hoan Âm nhạc Châu Âu

2014 tháng 3: Nghệ sĩ saxophone András Jász và nghệ sĩ piano kiêm ca sĩ Alexandra Iván tại biểu diễn tại tiệc quốc khánh vào ngày 15 tháng 3

2014 tháng 4: Đoàn nghệ thuật dân gian Duna biểu diễn tại Liên hoan Nghệ thuật Huế Quốc tế và tại Hà Nội

Đại sứ quán thường xuyên tham gia Liên hoan phim Châu Âu, nơi có một số bộ phim Hungary (ví dụ White Palms, Hungaria, Glass Tiger 3, vv) đã được trình chiếu.

Các thoả thuận chính: Thỏa thuận hợp tác giáo dục giữa Chính phủ Hungary và Chính phủ CHXHCN Việt Nam (2013) Chương trình Trao đổi Giáo dục giai đoạn 2013-2015 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Nguồn Nhân lực (2013) Kế hoạch Hoạt động Giáo dục năm 2011-14 (2011) Thỏa thuận hợp tác văn hoá giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hungary (2013) Kế hoạch Hoạt động Văn hoá 2014-16 (2013) Thỏa thuận liên chính phủ giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hungary về hợp tác đào tạo, nghiên cứu, quản lý và kỹ thuật trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân (2013) Thỏa thuận hợp tác khoa học và công nghệ (2005)