Ngoài các giấy tờ chung, người xin thị thực đi THĂM THÂN HOẶC BẠN BÈ cần phải nộp các giấy tờ sau:

 1. Chứng minh tài chính
 1. Nếu người xin thị thực là nhân viên:
 • Bản gốc sao kê tài khoản ngân hàng để chứng minh thu nhập trong ba tháng gần đây
 • Bảng lương ba tháng gần đây
 • Giấy xác nhận của công ty hoặc hợp đồng lao động gần đây
 • Quyết định cho nghỉ phép của công ty
 1. Nếu người xin thị thực là chủ công ty hoặc tự kinh doanh
 • Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh
 • Bằng chứng đã thanh toán các loại thuế
 1. Nếu đương sự đã nghỉ hưu
 • Quyết định được hưởng chế độ hưu trí. Ngoài ra, cần phải chứng minh tài chính bằng thẻ tín dụng, tài sản, sổ tiết kiệm
 1. Về phía người bảo lãnh
 • Thư mời gốc của người bảo lãnh/chủ nhà ở Hungary phải được hợp pháp hóa tại Cơ quan Di trú và Quốc tịch (BÁH), và không quá 3 tháng
 • Bản sao hộ chiếu của người bảo lãnh/chủ nhà ở Hungary. Nếu người bảo lãnh/chủ nhà ở Hungary là người nước ngoài, cần nộp giấy phép cư trú
 • Chứng minh tài chính của người bảo lãnh/chủ nhà ở Hungary
 • Nếu người bảo lãnh/chủ nhà ở Hungary là nhân viên:
 • Bảng lương trong ba tháng gần đây
 • Giấy xác nhận của công ty hoặc hợp đồng lao động gần đây
 • Nếu người bảo lãnh/chủ nhà là chủ công ty hoặc tự kinh doanh
 • Trích lục công ty được đăng ký tối đa ba tháng
 • Bảng cân đối kế toán và lợi nhuận, thua lỗ trong vòng hai năm tài chính gần đây
 1. Nếu đương sự lưu trú tại nhà người mời: giấy bảo lãnh chỗ ở của chủ nhà, giấy chủ quyền nhà.
 2. Nếu đương sự không lưu trú tại nhà người mời: Giấy tờ xác minh chỗ ở gồm đặt chỗ khách sạn, nhà nghỉ
 3. Bản sao sổ hộ khẩu (*)
 4. Bản sao giấy chứng nhận kết hôn hoặc quyết định li hôn (Nếu có) (*)
 5. Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa đương sự và người bảo lãnh/chủ nhà định cư tại Hungary (*)
 6. Trong trường hợp đương sự là trẻ vị thành niên:
 • Đi cùng với bố hoặc mẹ, phải có giấy đồng ý của mẹ hoặc bố hoặc người giám hộ cho phép trẻ ra nước ngoài. Nếu bố hoặc mẹ có quyền nuôi dưỡng duy nhất, thì không cần nộp giấy này (*)
 • Nếu bố mẹ không đi cùng thì phải có giấy đồng ý của cả bố mẹ có quyền nuôi dưỡng đương sự (*)
 • Giấy khai sinh của đương sự (*)
 • Bản sao CMND của bố mẹ (*)

Khi đến nhận hộ chiếu và thị thực tại Đại sứ quán, cần phải nộp bản sao vé máy bay khứ hồi đã thanh toán.

Các giấy tờ được đánh dấu (*) phải là các giấy tờ gần đây nhất (tối đa 3 tháng) và được cơ quan có thẩm quyền địa phương chứng thực và dịch sang tiếng Anh (dịch chứng thực)

Ngoài các giấy tờ trên, Đại sứ quán có quyền yêu cầu đương sự cung cấp thêm các giấy tờ và thông tin khác.