TEENDŐK ELVESZETT MAGYAR ÚTLEVÉL ESETÉN
Amennyiben útlevele elveszett, ellopták, megrongálódott vagy lejárt, haladéktalanul jelentse azt be a tartózkodási helye szerint illetékes magyar külképviseleten Hanoiban a nagykövetség konzuli hivatalában vagy Ho Si Minh Városban a Főkonzulátuson.
Konzuli hivatalaink ellátják Önt ideiglenes úti okmánnyal, ehhez az alábbiakra van szükség:
 1. Jelentse be az útlevél elvesztését a legközelebbi, területileg vagy lakóhely szerint illetékes rendőrségen, ahol rendőrségi jegyzőkönyvet állítanak ki az útlevél elvesztésének bejelentéséről.
 2. Lépjen kapcsolatba Magyarország fent említett valamelyik külképviseletével, illetve az ideiglenes úti okmány kiállítása céljából az alábbi dokumentumokat hozza magával a külképviseletre:
• személyi azonosításra alkalmas igazolvány (pl.: személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél másolat)
• igazolványkép
• igazolás útlevél elvesztése bejelentéséről (rendőrségi igazolás)
 Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ilyen esetekben a konzuli hivatal egyszeri hazautazásra jogosító ideiglenes magánútlevelet állít ki.
3. A szükséges kilépési engedély (“exit” visa) kiállítása – illetve, a tartózkodási engedély pótlása – céljából, az új útlevéllel haladéktalanul keresse fel a Migrációs Hivatalt. Felhívjuk a figyelmét, hogy a kilépési vízum megszerzése hét munkanapot is igénybe vehet!
A hanoi hivatal (Vietnam Immigration Department) elérhetősége: http://www.vietnam-immigration.org.vn/news/view/how-to-find-vietnam-immigration-department.html

Eltulajdonított útlevél pótlása a külképviseleten
Az elveszett/eltulajdonított/megsemmisült magánútlevél az útlevél érvényességi idején belül pótolható a külképviseleten, ha a kérelmező adataiban nem következett be változás és kérelmét személyes nyújtja be, illetve a pótlandó útlevél igénylésére 2013. január 1-jét követően került sor. További feltétel az is, hogy a pótlandó útlevél kérelmezésekor felvett ujjnyomat adat tárolásához a kérelmező írásban hozzájárult, vagy a pótlandó útlevél kérelmezésekor a következő okokból nem került sor ujjnyomat vételezésére: 12 év alatti kérelmező esetén, a kérelmező a kérelem benyújtásakor az ujjnyomat adására átmenetileg vagy végleg fizikailag képtelen volt, vagy a kérelmező a kérelem előterjesztésekor történő személyes megjelenését - a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint- egészségi állapota nem tette lehetővé.
Kiskorú kérelmező esetén a kérelem benyújtásához mindkét szülő hozzájáruló nyilatkozata szükséges, illetve csatolni kell a szülői felügyelet megszűnését, illetőleg szünetelését igazoló okiratot is.
Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült okmány adatai alapján állít ki az útlevélhatóság egy új okmányt, azzal, hogy az új okmány kiállításának dátuma a kérelmezés napja, új okmányszámmal látják el, továbbá az új útlevél az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült útlevél érvényességi idejéig lesz érvényes. 
Az új útlevél az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült okmány kérelmezésekor felvett biometrikus adatokkal kerül kiállításra.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a kérelmező nem megfelelően nyilatkozik az ujjnyomat tárolásáról, akkor kérelmét a Belügyminisztérium elutasítja és a konzuli költség sem fizethető vissza!

Továbbutazásra jogosító ideiglenes magánútlevél kiállítása
Tovább utazásra jogosító ideiglenes magánútlevél kiállítására csak rendkívül indokolt esetben kerülhet sor a külképviseleten.
A tartósan Vietnamban vagy Kambodzsában élő magyar állampolgároknak állandó biometrikus magánútlevelet kell igényelniük. Tovább utazásra jogosító ideiglenes magánútlevelet rendkívüli kivételes helyzetektől eltekintve nem állítunk ki!
Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az ideiglenes útlevéllel – legyen az hazatérésre vagy tovább utazásra kiállított - Magyarországról ismét külföldre utazni nem lehet. Az ideiglenes útlevelekkel Magyarországra történt beutazás után a magyar állampolgároknak útlevelet kell kérelmezniük, hogy ismét külföldre tudjanak utazni.
Az útleveleket Magyarországon sürgősségi eljárásban is lehet kérelmezni, ezért – ha nagyon kevés idő áll már rendelkezésre az utazás előtt – javasoljuk, hogy Magyarországon nyújtsák be az útlevélkérelmüket. Sürgősséggel akár 24 órán belül is kiállításra kerül az új biometrikus útlevél.

Ideiglenes útlevél újszülötteknek és kiskorúaknak
Magyarországra egyszeri hazatérés céljából használható fel a külképviselet által kiállított ideiglenes magánútlevél. Az ideiglenes útlevél a gyermek egyszeri hazautazását biztosítja, de nem lehet vele más országokba utazni, és a hazautazáskor le kell adni a magyarországi okmányirodában. Amennyiben a gyermek ugyanis ideiglenes útlevéllel utazik haza Magyarországra, visszautazására már csak állandó magánútlevél magyarországi kiállítása után van lehetőség. Amennyiben a gyermekkel ideiglenes útlevéllel utaznak Magyarországra, fel kell készülni arra, hogy külföldi lakóhelyükre a gyermekkel csak a magyarországi anyakönyvezése és magánútlevelének magyarországi kiállítása után kerülhet sor (ez 3-4 hónapot is igénybe vehet.) Magyarországon csak a magyar születési anyakönyvi kivonat birtokában, valamint a gyermek személyi adat és lakcímnyilvántartásba vétele után állítják ki a gyermek útlevelét.
Javasoljuk – hogy lehetőség szerint – várják meg gyermekük állandó (3 évre érvényes útlevelének kézhezvételét), amellyel vissza is tudnak térni külföldi lakóhelyükre, ideiglenes útlevelet csak rendkívüli esetben igényeljenek gyermekük számára. A gyermek számára az ideiglenes útlevél kiállításához ugyanazok a dokumentumok szükségesek, mint az újszülött magánútleveléhez.

 Útlevél 12 éven aluliak részére
A 12 éven aluli magyar állampolgár gyermek útlevele nem tartalmaz ujjnyomatot.
A gyermekek részére önálló útlevelet kell igényelni. 6 éves kor alatt az útlevél érvényessége 3 év, 6-12 éves korig 5 év.
A korábban már útlevéllel, illetve személyi igazolvánnyal rendelkező gyermekek okmányai érvényességi idejének figyelemmel kísérése a szülők felelőssége. Ezért nincs lehetőség sem sürgősségi eljárásra, sem ideiglenes okmány kiállítására azért, mert a korábbi okmányok érvényességi ideje lejár!
Kérjük, a 12 év alatti gyermek útlevél igényléséhez az alábbi dokumentumokat hozza magával:
• A gyermek lejárt vagy rövidesen lejáró útlevele;
• a gyermek magyar születési anyakönyvi kivonata;
• Amennyiben a szülői felügyelet csak az egyik szülőt illeti meg, a kizárólagos szülői felügyeletet a megfelelő okmánnyal (jogerős bírósági határozat, szülők formális írásbeli megállapodása, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata stb.) igazolni kell. Ilyenkor a szülői felügyeletet gyakorló szülő személyes jelenléte szükséges (kérjük, szíveskedjék magával hozni saját érvényes útlevelét/személyi igazolványát is);
• Amennyiben a szülői felügyelet mindkét szülőt megilleti, mindkét szülő személyes jelenléte szükséges (kérjük, a szülők hozzák magukkal a személyi igazolványukat/útlevelüket), vagy szükséges a távollevő szülő nyilatkozata arról, hogy hozzájárul az útlevél kiadásához; ilyen nyilatkozat tehető a külképviseleten, közjegyző, gyámhatóság vagy útlevélhatóság (okmányiroda) előtt;
• 1 db színes igazolványkép: Kérjük, ne házilag készített fényképet hozzanak, mert azok gyakran nem felelnek meg a követelményeknek; (EU szabvány - 3,5 x4,5 cm - igazolvány kép szükséges az útlevélhez)
• ha a gyermek korábbi, még érvényes útlevelét ellopták: rendőrségi jegyzőkönyv a lopás bejelentéséről (ennek hiányában magasabb eljárási díj fizetendő).

Tanácsok, sürgősségi eljárás, tudnivalók:
Új magyar útlevél iránti igényt a hazai okmányirodában célszerű benyújtani, ha akár az útlevelük, akár a személyi igazolványuk érvényességi ideje alatt magyarországi utazást terveznek. Így az útlevél gyorsabban, és konzuli közreműködési díj megfizetése nélkül készül el. Ajánlatos az illetékes okmányirodánál előzetesen időpontot foglalni telefonon vagy interneten. A magyarországi lakóhelyéhez legközelebb fekvő okmányiroda elérhetőségét az alábbi honlapon találja: http://www.nyilvantarto.hu/hu/oik
Ha Magyarországon nyújtja be a kérelmet, a hatályos jogszabályok alapján sürgősségi eljárásban az új útlevél 5 munkanap alatt készül el, de lehetőség van egy napos, sürgősségi útlevélre is. 2013. január 1-je óta az elkészült útlevél meghatalmazott útján is átvehető a magyarországi okmányirodában.
Lehetőség van továbbá arra, hogy a Magyarországon igényelt útlevelet ne magyarországi lakcímre, hanem az Ön által meghatározott magyar külképviseletre kézbesítsék. (Ebben az esetben kérjük, hogy az igénylés tényéről külképviseletünket is értesítse telefonon vagy e-mailben) Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy ebben az esetben meg kell fizetnie a külképviseletnek Vietnam esetében a 1.250.000 VND konzuli közreműködési díjat is. (Tehát a magyarországi illeték megfizetésén túl a külképviselet közreműködéséért külföldön díj fizetendő!)


Útlevél 12 éven felüliek részére
Útlevélkérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani a külképviseleten ügyfélfogadási időben.
A kérelem benyújtásakor a kérelmezőről fénykép készül, az ujjnyomatai és aláírása elektronikusan rögzítésre kerül.
Az elkészült útlevél kb. 4-6 hét alatt kerül ki a külképviseletre, sürgősségi eljárásra csak Magyarországon van lehetőség: kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe az utazásiak tervezése során.
Útlevél 5 vagy 10 év érvényességgel igényelhető.
 Az útlevél igénylésekor kérjük az alábbi dokumentumokat hozza magával:
• magyar állampolgárság igazolására érvényes személyi igazolvány, útlevél, honosítási okirat, kevesebb, mint 3 éve kiállított állampolgársági bizonyítvány, vagy kevesebb, mint 1 éve lejárt magyar útlevél (ezek közül legalább egy szükséges!);
• magyar lakcímkártya (amennyiben rendelkezésre áll);
• magyar születési és házassági anyakönyvi kivonat (amennyiben rendelkezésre áll);
• egyszerűsített honosítás keretében állampolgárságot szerzett kérelmezők esetében az első útlevelük igénylésekor elegendő a korábbi állampolgárságuk szerinti személyi igazolvány vagy útlevél és a honosítási okirat;
• ha a korábbi, még érvényes útlevelét ellopták: rendőrségi jegyzőkönyv a lopás bejelentéséről (ennek hiányában magasabb eljárási díj fizetendő);
• kiskorúak esetében magyar születési anyakönyvi kivonat minden esetben;
• kiskorúak esetében (18 éves korig) mindkét szülő jelenléte szükséges a kérelem benyújtásához. Amennyiben a szülői felügyelet csak az egyik szülőt illeti meg, a kizárólagos szülői felügyeletet a megfelelő okmánnyal (jogerős bírósági határozat, szülők közokiratba foglalt írásbeli megállapodása, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhatósági határozat, stb.) igazolni kell. Benyújthatja csak az egyik szülő a kérelmet akkor is, ha a másik szülőtől származó beleegyező nyilatkozattal rendelkezik. A beleegyező nyilatkozat kizárólag írásban, közjegyző, konzul vagy gyámhatóság, illetve útlevélhatóság (okmányiroda) által hitelesítve érvényes.