Đề nghị Quý khách hàng lưu ý!

Kể từ ngày 11 tháng 02 năm 2019 - đối với toàn bộ các dịch vụ lãnh sự - Đại sứ quán Hungary tại Hà Nội chỉ áp dụng hình thức thanh toán bằng thẻ ngân hàng. Các loại thẻ được chấp nhận bao gồm: Mastercard, Visa, JCB, American Express, Diners Club, China UnionPay (cup), ATM Connect 24.

Xin trân trọng cảm ơn!