SƠ LƯỢC VỀ ĐẤT NƯỚC vIỆT NAM

Quốc gia

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Việt Nam)

Châu lục

Châu Á

Diện tích (km2)

331 210

Dân số

92,477,857 (xấp xỉ vào tháng 7/2013)

Thủ đô

Hà Nội

Thể chế

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Nguyên thủ Quốc gia

Chủ tịch nước Trần Đại Quang (từ ngày 02 tháng 04 năm 2016)

Người đứng đầu Chính phủ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (từ ngày 07 tháng 04 năm 2016)

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng Chính phủ

Phạm Bình Minh (từ tháng 8 năm 2011)

Cấp quan hệ ngoại giao

Cấp Đại sứ